Telechaje

  • COVID-19 (Chinwa) CN MO (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 (angle) AGBEUUSAU (vèsyon nimewo 5.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (franse) FREUCA (vèsyon nimewo4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 (Italyen) ITEU (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 (Pòtigè) PTBRAOMZ (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 (Ris) RUKABYUA (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 (Panyòl) ESEUARMX (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 Alman DEATBELU (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _konprese
  • COVID-19 (arab) SAPKTRIN (vèsyon nimewo 4.0 20200511) _compressed