Vibrio kolera O1 tès

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1 Tès

    ENTWODIKSYON Epidemi kolera, ki te koze pa V.cholerae serotip O1, kontinye ap yon maladi devastatè ki gen anpil enpòtans mondyal nan anpil peyi devlope yo. Klinikman, kolera ka varye ant kolonizasyon san sentòm ak dyare grav ak pèt likid masiv, ki mennen nan dezidratasyon, twoub elektwolit, ak lanmò. V. cholerae O1 lakòz dyare sekresyon sa a pa kolonizasyon ti trip la ak pwodiksyon yon toksin kolera ki pisan, Paske nan klinik la ak epidemyolojik ...