Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    ENTWODIKSYON Kandidoz vulvovajinal (WC) te panse yo dwe youn nan kòz ki pi komen nan sentòm nan vajen. Apeprè, 75% nan fanm yo pral dyagnostike ak Candida omwen yon fwa pandan tout lavi yo. 40-50% nan yo ap soufri enfeksyon frekan ak 5% yo estime yo devlope kandida kwonik. Kandidaz se pi souvan misdiagnosed pase lòt enfeksyon nan vajen. Sentòm WC ki gen ladan: gratèl egi, doulè nan vajen, iritasyon, gratèl sou bouch ekstèn nan vajen ...