Tès Adenovirus

  • Adenovirus Test

    Tès Adenovirus

    Itilize entansyon Aparèy tès rapid StrongStep® Adenovirus (poupou) se yon imunoanaliz vizyèl rapid pou deteksyon kalitatif prezonptif adenovirus nan echantiyon fekal imen. Twous sa a fèt pou itilize kòm yon èd nan dyagnostik enfeksyon adenovirus. ENTWODIKSYON Adenovirus enterik, sitou Ad40 ak Ad41, se yon kòz prensipal nan dyare nan anpil timoun ki soufri maladi dyare egi, dezyèm sèlman nan rotavirus yo. Maladi dyare egi se yon gwo kòz lanmò mwen ...