Demo pwodwi

pH nan vajen: yon aparèy mezi pwòp tèt ou pou dyagnostik alè nan maladi

Efikasite dyagnostik yon nouvo aparèy tès rapid Candida ablicans ak enpòtans kèk faktè risk pou kandidoz vulvovaginal nan vil Mosul.

pH nan vajen kòm yon makè

Papid ak senp dyagnostik swen pou STIs

Estrateji Global pou Prevansyon ak Kontwòl Enfeksyon Transmèt Seksyèlman

Soti nan ban pou rive nan kabann nan_ tabli yon chemen pou tradiksyon amelyore dyagnostik STI nan livrezon swen sante nan mond k ap devlope a.

Gid pou Tretman Maladi Seksyèlman Transmèt 2010